Lääkärissä :: 在医院 / 在醫院 / zài yī yuàn
 
 
Mistä voin löytää sairaalan? 医院在哪里? / 醫院在哪里? /  yī yuàn zài nǎ lǐ? 
Voitko (Voitteko) näyttää meille tien sairaalaan?您能告诉我们医院怎么走吗? / 您能告訴我們醫院怎麽走嗎? /  nín néng gào sù wǒ men yī yuàn zěn me zǒu ma? 
Tässä on paikallinen poliklinikka.这是当地的联合诊所。 / 這是當地的聯合診所。 /  zhè shì dāng dì de lián hé zhěn suǒ。 
Tarvitsen lääkäriä tai sairaanhoitajaa!我要见医生或护士! / 我要見醫生或護士! /  wǒ yào jiàn yī shēng huò hù shì! 
Odota (Odottakaa) tässä lääkäriä!请在这里等候医生。 / 請在這裏等候醫生。 /  qǐng zài zhè lǐ děng hòu yī shēng。 
Missä on lääkäri?医生在哪里? / 醫生在哪里? /  yī shēng zài nǎ lǐ? 
Hän on kuuluisa kirurgi.他是有名的外科医生。 / 他是有名的外科醫生。 /  tā shì yǒu míng de wài kē yī shēng。 
Onko se kiireellistä?这着急吗? / 這著急嗎? /  zhè a jí ma? 
Tule takaisin kolmen päivän kuluttua (kolmen päivän päästä).三天后回来复诊。 / 三天後回來復診。 /  sān tiān hòu huí lái fù zhěn。 
Voitko liikuttaa jalkaasi?你的大腿能动吗? / 你的大腿能動嗎? /  nǐ de dà tuǐ néng dòng ma? 
Käärme puri minua.我被蛇咬了。 / 我被蛇咬了。 /  wǒ bèi shé yǎo le。 
Hyönteinen puri minua.我被虫咬了。 / 我被蟲咬了。 /  wǒ bèi chóng yǎo le。 
Minulla on ihottumaa ja vatsani on kipeä.我起皮疹,胃也不舒服。 / 我起皮疹,胃也不舒服。 /  wǒ qǐ pí zhěn,wèi yě bù shū fú。 
Onko teillä kuumetta?你发烧了吗? / 你發燒了嗎? /  nǐ fā shāo le ma? 
Minulla on flunssaa ja kuumetta.我感冒发烧。 / 我感冒發燒。 /  wǒ gǎn mào fā shāo。 
Ihoni on palanut auringossa.我皮肤晒伤了。 / 我皮膚曬傷了。 /  wǒ pí fū shài shāng le。 
Oksennatko tai onko sinulla ripuli?你是呕吐还是腹泻? / 你是嘔吐還是腹瀉? /  nǐ shì ǒu tǔ hái shì fù xiè? 
Minulla on kipeä kurkku ja paha yskä.我喉咙很疼,还咳嗽。 / 我喉嚨很疼,還咳嗽。 /  wǒ hóu lóng hěn téng,huán ké sòu。 
Kärsin matkapahoinvoinnista.我得了旅游病。 / 我得了旅遊病。 /  wǒ de le lǚ yóu bìng。 
Onko sinulla pääkipua tai huimaako sinua?你觉得头疼还是头晕? / 你覺得頭疼還是頭暈? /  nǐ jué de tóu téng hái shì tóu yūn? 
Minulla on migreeni.我有偏头疼。 / 我有偏頭疼。 /  wǒ yǒu piān tóu téng。 
Minun täytyy mitata verenpaineesi.我要量量你的血压。 / 我要量量你的血壓。 /  wǒ yào liàng liàng nǐ de xiě yā。 
Kuinka kauan olet ollut (olette olleet) sairaana (kipeänä)?你病了多久了? / 你病了多久了? /  nǐ bìng le duō jiǔ le? 
Onko teidät rokotettu?你接受过疫苗注射吗? / 你接受過疫苗注射嗎? /  nǐ jiē shòu guò yì miáo zhù shè ma? 
  
Ensiapu急救 / 急救 /  jí jiù 
Tarvitsen ambulanssia!我需要救护车。 / 我需要救護車。 /  wǒ xū yào jiù hù chē。 
Soittakaa ambulanssi!叫救护车 / 叫救護車 /  jiào jiù hù chē 
Ambulanssi tulee pian.救护车马上就到。 / 救護車馬上就到。 /  jiù hù chē mǎ shàng jiù dào。 
Tiedätkö, miten annetaan ensiapua?你知道怎么急救吗? / 你知道怎麽急救嗎? /  nǐ zhī dào zěn me jí jiù ma? 
Onko hän vielä tajuissaan?他还清醒吗? / 他還清醒嗎? /  tā huán qīng xǐng ma? 
Älä liikuta uhria.别移动伤者。 / 別移動傷者。 /  bié yí dòng shāng zhě。 
Hän ei hengitä.他没有呼吸了。 / 他沒有呼吸了。 /  tā méi yǒu hū xī le。 
Vuodan verta.我在流血。 / 我在流血。 /  wǒ zài liú xiě。 
Tarvitsetko sidettä?你要绷带吗? / 你要繃帶嗎? /  nǐ yào bēng dài ma? 
Saanko laastarin?能给我包扎一下吗? / 能給我包紮一下嗎? /  néng gěi wǒ bāo zā yī xià ma? 
Onneksi kukaan ei loukkaantunut.很幸运,没人受伤。 / 很幸運,沒人受傷。 /  hěn xìng yùn,méi rén shòu shāng。 
  
Lääke药 / 藥 /  yào 
Tämä apteekki on auki koko yön.这家药店整晚都开。 / 這家藥店整晚都開。 /  zhè jiā yào diàn zhěng wǎn dōu kāi。 
Tarvitsenko reseptiä tähän lääkkeeseen?这是处方药吗? / 這是處方藥嗎? /  zhè shì chù fāng yào ma? 
Tämä lääke sopii myös lapsille ja raskaana oleville naisille.这药对儿童和孕妇都适合。 / 這藥對兒童和孕婦都適合。 /  zhè yào duì ér tóng hé yùn fù dōu shì hé。 
Sinun pitäisi ottaa näitä kipulääkkeitä kahdesti päivässä viiden (5) päivän ajan.这些止痛药每天吃两次,连续吃五天。 / 這些止痛藥每天吃兩次,連續吃五天。 /  zhè xiē zhǐ tòng yào měi tiān chī liǎng cì,lián xù chī wǔ tiān。 
Mikä sen viimeinen käyttöpäivämäärä on?这什么时候到期? / 這什麽時候到期? /  zhè shén me shí hòu dào qī? 
Käytä sitä vain ulkoisesti.只能外用。 / 只能外用。 /  zhī néng wài yòng。 
Älä niele sitä.不要吞服。 / 不要吞服。 /  bú yào tūn fú。 
Myyttekö kondomeja täällä?这里有避孕套出售吗? / 這裏有避孕套出售嗎? /  zhè lǐ yǒu bì yùn tào chū shòu ma? 
  
Allergiat ja sokeritauti过敏和糖尿病 / 過敏和糖尿病 /  guò mǐn hé táng niào bìng 
Oletko (Oletteko) allerginen jollekin?你会过敏吗? / 你會過敏嗎? /  nǐ huì guò mǐn ma? 
Minulla on allergia.我过敏了。 / 我過敏了。 /  wǒ guò mǐn le。 
Olen allerginen koirille.我对犬类过敏。 / 我對犬類過敏。 /  wǒ duì quǎn lèi guò mǐn。 
Olen allerginen kissoille.我对猫只过敏。 / 我對貓只過敏。 /  wǒ duì māo zhī guò mǐn。 
Olen allerginen laktoosille.我对乳糖过敏。 / 我對乳糖過敏。 /  wǒ duì rǔ táng guò mǐn。 
Minulla on laktoosi-intoleranssi.我有乳糖不耐受。 / 我有乳糖不耐受。 /  wǒ yǒu rǔ táng bù nài shòu。 
Minulla on astma.我有哮喘。 / 我有哮喘。 /  wǒ yǒu xiāo chuǎn。 
Hän on diabeetikko ja tarvitsee insuliinia.他有糖尿病,他需要胰岛素。 / 他有糖尿病,他需要胰島素。 /  tā yǒu táng niào bìng,tā xū yào yí dǎo sù。 
  
Raskaus怀孕 / 懷孕 /  huái yùn 
Oletko raskaana?你怀孕了吗? / 你懷孕了嗎? /  nǐ huái yùn le ma? 
Olen kahdeksannella (8) kuukaudella (kuulla) raskaana.我怀孕八个月了。 / 我懷孕八個月了。 /  wǒ huái yùn bā gè yuè le。 
  
Muut其他 / 其他 /  qí tā 
Olen kuuro.我失聪了。 / 我失聰了。 /  wǒ shī cōng le。 
Onko hän sokea?他失明了吗? / 他失明了嗎? /  tā shī míng liǎo ma? 
Hän on mykkä.他是智障。 / 他是智障。 /  tā shì zhì zhàng。 
Hän on epileptikko.他有癫痫 / 他有癲癇 /  tā yǒu diān xián 
  
Ruumiinosat身体各部分 / 身體各部分 /  shēn tǐ gè bù fēn 
pää头部 / 頭部 /  tóu bù 
otsa前额 / 前額 /  qián é 
silmä (silmät)眼睛 / 眼睛 /  yǎn jīng 
kulmakarva (kulmakarvat)眉毛 / 眉毛 /  méi máo 
luomi (luomet)眼皮 / 眼皮 /  yǎn pí 
ripsi (ripset)眼睫毛 / 眼睫毛 /  yǎn jié máo 
nenä鼻子 / 鼻子 /  bí zi 
korva (korvat)耳朵 / 耳朵 /  ěr duǒ 
poski (posket)面颊 / 面頰 /  miàn jiá 
kaula脖子 / 脖子 /  bó zi 
kurkku喉咙 / 喉嚨 /  hóu lóng 
suu嘴 / 嘴 /  zuǐ 
hammas (hampaat)牙齿 / 牙齒 /  yá chǐ 
viisaudenhammas (viisaudenhampaat)智慧齿 / 智慧齒 /  zhì huì chǐ 
kieli舌头 / 舌頭 /  shé tóu 
leuka下巴 / 下巴 /  xià bā 
leukapieli, leukaluu颚 / 顎 /  è 
hymykuoppa酒窝 / 酒窩 /  jiǔ wō 
  
iho皮肤 / 皮膚 /  pí fū 
luomi痣 / 痣 /  zhì 
pisama (pisamat)雀斑 / 雀斑 /  què bān 
hiukset头发 / 頭髮 /  tóu fǎ 
karvat毛发 / 毛髮 /  máo fǎ 
  
rinta胸膛 / 胸膛 /  xiōng táng 
vatsa, maha胃 / 胃 /  wèi 
vyötärö腰 / 腰 /  yāo 
selkä背 / 背 /  bèi 
lanne臀部 / 臀部 /  tún bù 
  
käsi (kädet)手 / 手 /  shǒu 
olkapää (olkapäät)肩膀 / 肩膀 /  jiān bǎng 
olkavarsi (olkavarret)前臂 / 前臂 /  qián bèi 
käsivarsi (käsivarret)手臂 / 手臂 /  shǒu bèi 
kyynärpää (kyynärpäät)手肘 / 手肘 /  shǒu zhǒu 
ranne (ranteet)手腕 / 手腕 /  shǒu wàn 
nyrkki (nyrkit)拳头 / 拳頭 /  quán tóu 
sormi (sormet)手指 / 手指 /  shǒu zhǐ 
peukalo (peukalot)大拇指 / 大拇指 /  dà mǔ zhǐ 
  
reisi (reidet)大腿 / 大腿 /  dà tuǐ 
jalka / sääri (jalat / sääret)腿 / 腿 /  tuǐ 
polvi (polvet)膝盖 / 膝蓋 /  xī gài 
pohje (pohkeet)小腿肚子 / 小腿肚子 /  xiǎo tuǐ dù zi 
nilkka (nilkat)脚踝 / 腳踝 /  jiǎo huái 
jalka, jalkaterä (jalat, jalkaterät)脚 / 腳 /  jiǎo 
varvas (varpaat)脚趾 / 腳趾 /  jiǎo zhǐ 
  
Sisäelimet内部器官 / 內部器官 /  nèi bù qì guān 
luu骨头 / 骨頭 /  gú tóu 
luuranko骨骼 / 骨骼 /  gú gé 
lihas肌肉 / 肌肉 /  jī ròu 
veri血液 / 血液 /  xiě yè 
verisuoni血管 / 血管 /  xiě guǎn 
aivot大脑 / 大腦 /  dà nǎo 
sydän心脏 / 心臟 /  xīn zàng 
keuhkot肺 / 肺 /  fèi 
munuainen肾 / 腎 /  shèn 
maksa肝 / 肝 /  gān 
virtsarakko膀胱 / 膀胱 /  bǎng guāng 

 

Study Room