Pankki & Rahanvaihto
银行与货币兑换 / 銀行與貨幣兌換 / yín háng yǔ huò bì duì huàn
 
 
Tuolla on pankki. 那有家银行。 / 那有家銀行。 /  nà yǒu jiā yín háng。 
Milloin (Mihin aikaan) pankki aukeaa?银行什么时候开门? / 銀行什麽時候開門? /  yín háng shén me shí hòu kāi mén? 
Missä on valuutanvaihtopiste (rahanvaihtopiste)?兑换部在哪里? / 兌換部在哪里? /  duì huàn bù zài nǎ lǐ? 
Meneekö valuutanvaihdosta palvelumaksua?兑换要收手续费吗? / 兌換要收手續費嗎? /  duì huàn yào shōu shǒu xù fèi ma? 
Haluaisin vaihtaa dollarini euroiksi, kiitos.我想把钱换成欧元,麻烦你。 / 我想把錢換成歐元,麻煩你。 /  wǒ xiǎng bǎ qián huàn chéng ōu yuán,má fán nǐ。 
Missä voi vaihtaa rahaa?哪可以换钱? / 哪可以換錢? /  nǎ kě yǐ huàn qián? 
Missä on paras paikka vaihtaa rahaa?哪里换钱最好? / 哪里換錢最好? /  nǎ lǐ huàn qián zuì hǎo? 
Vaihdan rahaa lentokentällä.我去机场换钱。 / 我去機場換錢。 /  wǒ qù jī cháng huàn qián。 
Mikä on vaihtokurssi (valuutanvaihtokurssi)?汇率是多少? / 匯率是多少? /  huì lǜ shì duō shǎo? 
Meillä on parempi valuutanvaihtokurssi rahoillesi.我们的汇率更高。 / 我們的匯率更高。 /  wǒ men de huì lǜ gèng gāo。 
Mikä on palvelumaksu valuutanvaihdosta?兑换要收佣金吗? / 兌換要收傭金嗎? /  duì huàn yào shōu yōng jīn ma? 
Hukkasin (Hävitin) matkashekkini.我的旅行支票不见了。 / 我的旅行支票不見了。 /  wǒ de lǚ xíng zhī piào bù jiàn le。 
Mitkä ovat matkashekkiesi numerot?你旅行支票的号码是多少? / 你旅行支票的號碼是多少? /  nǐ lǚ xíng zhī piào de hào mǎ shì duō shǎo? 
Voit (Voitte) nostaa käteistä tästä pankkiautomaatista (raha-automaatista).你可以在这台自动提款机上提款。 / 你可以在這台自動提款機上提款。 /  nǐ kě yǐ zài zhè tái zì dòng tí kuǎn jī shàng tí kuǎn。 
Voisitteko vaihtaa tämän paikalliseen valuuttaan?您能帮我换成当地货币吗? / 您能幫我換成當地貨幣嗎? /  nín néng bāng wǒ huàn chéng dāng dì huò bì ma? 
Millaisena haluaisitte rahan?您的款要如何分配面值? / 您的款要如何分配面值? /  nín de kuǎn yào rú hé fēn pèi miàn zhí? 
Haluaisin 200 seteleinä ja loput kolikkoina.两百元纸币,其余的换成硬币。 / 兩百元紙幣,其餘的換成硬幣。 /  liǎng bǎi yuán zhǐ bì,qí yú de huàn chéng yìng bì。 
Olkaa hyvä ja menkää luukulle (numero) seitsemän (7).请到七号窗口。 / 請到七號窗口。 /  qǐng dào qī hào chuāng kǒu。 

 

Study Room