Posti, Sähköposti, Internet
邮件、电子邮件、互联网 / 郵件、電子郵件、互聯網 / yóu jiàn、diàn zi yóu jiàn、hù lián wǎng
 
 
Posti 寄信/信件 / 寄信/信件 /  jì xìn/ xìn jiàn 
Missä on posti (postitoimisto)?邮局在哪里? / 郵局在哪里? /  yóu jú zài nǎ lǐ? 
Missä on postilaatikko?邮箱(邮筒、邮件盒)在哪里? / 郵箱(郵筒、郵件盒)在哪里? /  yóu xiāng(yóu tǒng、yóu jiàn hé)zài nǎ lǐ? 
Haluaisin postittaa (lähettää) tämän kirjeen Japaniin maateitse.我想以平邮的形式寄这封信去日本。 / 我想以平郵的形式寄這封信去日本。 /  wǒ xiǎng yǐ píng yóu de xíng shì jì zhè fēng xìn qù rì běn。 
Haluaisin postittaa (lähettää) tämän pienen paketin lentopostissa (lentoteitse).我想把这件小包裹寄空邮。 / 我想把這件小包裹寄空郵。 /  wǒ xiǎng bǎ zhè jiàn xiǎo bāo guǒ jì kōng yóu。 
Haluaisitko (Haluaisitteko) postittaa (lähettää) sen kirjattuna kirjeenä?您想以挂号信的形式寄吗? / 您想以挂號信的形式寄嗎? /  nín xiǎng yǐ guà hào xìn de xíng shì jì ma? 
Voitko (Voitteko) lähettää (postittaa) sen pikana?您能帮我寄快件吗? / 您能幫我寄快件嗎? /  nín néng bāng wǒ jì kuài jiàn ma? 
Me voimme postittaa ne sinun puolestasi (teidän puolestanne).我们可以寄给您。 / 我們可以寄給您。 /  wǒ men kě yǐ jì gěi nín。 
Onko minulle postia?有我的信吗? / 有我的信嗎? /  yǒu wǒ de xìn ma? 
Lähetä minulle postikortti lomaltasi!在旅游当地给我寄张明信片吧! / 在旅遊當地給我寄張明信片吧! /  zài lǚ yóu dāng dì gěi wǒ jì zhāng míng xìn piàn ba! 
Haluaisin yhden postikortin, kiitos.我想要一张明信片。 / 我想要一張明信片。 /  wǒ xiǎng yào yī zhāng míng xìn piàn。 
Otan postikortin ja yhden postimerkin Yhdysvaltoihin (USA:an).我要这张明信片 / 我要這張明信片 /  wǒ yào zhè zhāng míng xìn piàn 
Montako postimerkkiä tarvitset (tarvitsette)?您需要几张邮票? / 您需要幾張郵票? /  nín xū yào jī zhāng yóu piào? 
Haluaisin ostaa neljä (4) postimerkkiä Kiinaan.我要四张邮票,是寄去中国的。 / 我要四張郵票,是寄去中國的。 /  wǒ yào sì zhāng yóu piào,shì jì qù zhōng guó de。 
Sain ihanan syntymäpäiväkortin poikakaveriltani.我收到我男朋友寄来的生日贺卡,真好看! / 我收到我男朋友寄來的生日賀卡,真好看! /  wǒ shōu dào wǒ nán péng yǒu jì lái de shēng rì hè kǎ,zhēn hǎo kàn! 
Myyttekö myös kirjekuoria?有信封吗? / 有信封嗎? /  yǒu xìn fēng ma? 
Voinko käyttää paperianne ja kynäänne?我能用你的纸和笔吗? / 我能用你的紙和筆嗎? /  wǒ néng yòng nǐ de zhǐ hé bǐ ma? 
Mitä tämä paketti sisältää?这个包裹里都有什么? / 這個包裹裏都有什麽? /  zhè gè bāo guǒ lǐ dōu yǒu shén me? 
Mikä on kotiosoitteenne?你的住址是哪里? / 你的住址是哪里? /  nǐ de zhù zhǐ shì nǎ lǐ? 
  
Faksi传真 / 傳真 /  chuán zhēn 
Onko minulle fakseja?有我的传真吗? / 有我的傳真嗎? /  yǒu wǒ de chuán zhēn ma? 
Odotan faksia.我在等一个传真。 / 我在等一個傳真。 /  wǒ zài děng yī gè chuán zhēn。 
Lähetin sinulle (teille) tärkeän faksin tänä aamuna (tänään aamulla).今早我给你发了一个重要的传真。 / 今早我給你發了一個重要的傳真。 /  jīn zǎo wǒ gěi nǐ fā le yī gè zhòng yào de chuán zhēn。 
Saanko käyttää kopiokonettanne ja faksianne?我能用你的复印机和传真机吗? / 我能用你的影印機和傳真機嗎? /  wǒ néng yòng nǐ de yǐng yìn jī hé chuán zhēn jī ma? 
  
Sähköposti ja internet电邮和互联网 / 電郵和互聯網 /  diàn yóu hé hù lián wǎng 
Mikä on sähköpostiosoitteenne?您的电邮地址是什么? / 您的電郵地址是什麽? /  nín de diàn yóu dì zhǐ shì shén me? 
Kirjoitin sinulle sähköpostin viime viikolla. Oletko lukenut sen?上周我发了封电子邮件给你,你看到了吗? / 上周我發了封電子郵件給你,你看到了嗎? /  shàng zhōu wǒ fā le fēng diàn zi yóu jiàn gěi nǐ,nǐ kàn dào le ma? 
Saitko sähköpostin Marialta?你有收到玛丽亚的电邮吗? / 你有收到瑪麗亞的電郵嗎? /  nǐ yǒu shōu dào mǎ lì yà de diàn yóu ma? 
Onko hotellin lähellä internet-kahvilaa?酒店附近有网吧吗? / 酒店附近有網吧嗎? /  jiǔ diàn fù jìn yǒu wǎng ba ma? 
Pääset internetiin hotellihuoneestasi.酒店房间可以上网。 / 酒店房間可以上網。 /  jiǔ diàn fáng jiān kě yǐ shàng wǎng。 
En pääse kirjautumaan sisään tähän tietokoneeseen.我无法登入这台电脑。 / 我無法登入這台電腦。 /  wǒ wú fǎ dēng rù zhè tái diàn nǎo。 
Tarvitset käyttäjänimen ja salasanan.您需要用户名称和密码。 / 您需要用戶名稱和密碼。 /  nín xū yào yòng hù míng chēng hé mì mǎ。 
Onko siellä internet-yhteyttä?能上网吗? / 能上網嗎? /  néng shàng wǎng ma? 
Nämä tietokoneet ovat vain hotellivieraiden käytössä.这些电脑是酒店客人专用的。 / 這些電腦是酒店客人專用的。 /  zhè xiē diàn nǎo shì jiǔ diàn kè rén zhuān yòng de。 

 

Study Room