Yläkerta & Alakerta :: 楼上楼下 / 樓上樓下 / lóu shàng lóu xià
 
 
Kellari / Kellarikerros 地下室 / 地下室 /  dì xià shì 
Pohjakerros / Katutaso  / Ensimmäinen kerros一楼 / 一樓 /  yī lóu 
Toinen kerros二楼 / 二樓 /  èr lóu 
Kolmas kerros三楼 / 三樓 /  sān lóu 
Neljäs kerros四楼 / 四樓 /  sì lóu 
Ylin kerros定楼 / 定樓 /  dìng lóu 
Ullakko定楼储藏室/小阁楼/顶层阁楼 / 定樓儲藏室/小閣樓/頂層閣樓 /  dìng lóu chú cáng shì/ xiǎo gé lóu/ dǐng céng gé lóu 
  
Onko se alakerrassa? Onko se katutasossa?这下楼吗? / 這下樓嗎? /  zhè xià lóu ma? 
Se on yläkerrassa.这上楼。 / 這上樓。 /  zhè shàng lóu。 
Mennään hissillä yläkertaan!我们坐电梯上楼吧。 / 我們坐電梯上樓吧。 /  wǒ men zuò diàn tī shàng lóu ba。 
Mene portaita pitkin kellariin (kellarikerrokseen).走楼梯去地下室。 / 走樓梯去地下室。 /  zǒu lóu tī qù dì xià shì。 
Myös pohjakerroksessa (kellarikerroksessa) on paljon kauppoja.地下这一层有许多商店。 / 地下這一層有許多商店。 /  dì xià zhè yī céng yǒu xǔ duō shāng diàn。 
Voitteko kertoa minulle, missä portaat ovat?请问楼梯在哪? / 請問樓梯在哪? /  qǐng wèn lóu tī zài nǎ? 
Missä ovat portaat kolmanteen kerrokseen?上三楼的楼梯在哪? / 上三樓的樓梯在哪? /  shàng sān lóu de lóu tī zài nǎ? 
Tiedätkö, missä liukuportaat ovat?请问扶手电梯在哪? / 請問扶手電梯在哪? /  qǐng wèn fú shǒu diàn tī zài nǎ? 

 

Study Room