Yöelämä :: 夜生活 / yè shēng huó
 
 
Yökerhot  
Voisitko (Voisitteko) ehdottaa meille baaria, jonne mennä lauantai-iltana?星期六晚上有哪家酒吧比较好啊? / 星期六晚上有哪家酒吧比較好啊? /  xīng qī liù wǎn shàng yǒu nǎ jiā jiǔ ba bǐ jiào hǎo a? 
Onko tuossa ravintolassa sisäänpääsymaksu?那家餐厅要入场费吗? / 那家餐廳要入場費嗎? /  nà jiā cān tīng yào rù cháng fèi ma? 
Millaiset (Minkälaiset) ihmiset menevät tuohon yökerhoon?什么些人去那家夜总会啊? / 什麽些人去那家夜總會啊? /  shén mo xiē rén qù nà jiā yè zǒng huì a? 
Millaista (Minkälaista) musiikkia tuossa diskossa soitetaan?那家迪斯科放什么音乐啊? / 那家迪斯可放什麽音樂啊? /  nà jiā dí sī kē fàng shén mo yīn yuè a? 
Miten minun pitäisi pukeutua casinoon?去赌场我该怎么穿? / 去賭場我該怎麽穿? /  qù dǔ cháng wǒ gāi zěn mo chuān? 
Pidämme (Järjestämme) juhlat meillä (meidän kotonamme).我们在家里开派对。 / 我們在家裏開派對。 /  wǒ men zài jiā lǐ kāi pài duì。 
Kummasta pidät enemmän?你比较喜欢哪一个? / 你比較喜歡哪一個? /  nǐ bǐ jiào xǐ huān nǎ yī gè? 
Hän oli iloinen saadessaan mennä ulos perjantai-iltana.星期五晚上能去他很高兴。 / 星期五晚上能去他很高興。 /  xīng qī wǔ wǎn shàng néng qù tā hěn gāo xìng。 
Meidän täytyy jonottaa hetki (vähän aikaa).我们得排会队。 / 我們得排會隊。 /  wǒ men de pái huì duì。 
Haluaisin mennä diskoon.我想去迪斯科。 / 我想去迪斯可。 /  wǒ xiǎng qù dí sī kē。 
  
Kenen kanssa olet?你和谁一起? / 你和誰一起? /  nǐ hé shéi yī qǐ? 
Odotatko (Odotatteko) jotakuta?您在等人吗? / 您在等人嗎? /  nín zài děng rén ma? 
Olen ystävän kanssa.我和朋友一起。 / 我和朋友一起。 /  wǒ hé péng yǒu yī qǐ。 
Odotan ystävääni.我在等我朋友。 / 我在等我朋友。 /  wǒ zài děng wǒ péng yǒu。 
Etsin ystävääni.我在找我朋友。 / 我在找我朋友。 /  wǒ zài zhǎo wǒ péng yǒu。 
Minun täytyy löytää ystäväni.我必须找我朋友。 / 我必須找我朋友。 /  wǒ bì xū zhǎo wǒ péng yǒu。 
Olen yksin.我一个人。 / 我一個人。 /  wǒ yī gè rén。 
  
  
Flirtti搭讪 / 搭訕 /  dā shàn 
Näytät kivalta!你真好看! / 你真好看! /  nǐ zhēn hǎo kàn! 
Näytät kauniilta!你很漂亮! / 你很漂亮! /  nǐ hěn piāo liàng! 
Saanko suudella sinua?我能吻你吗? / 我能吻你嗎? /  wǒ néng wěn nǐ ma? 
  
  
Haluaisitko mennä tanssimaan?你想跳舞吗? / 你想跳舞嗎? /  nǐ xiǎng tiào wǔ ma? 
Saanko luvan?赏脸吗? / 賞臉嗎? /  shǎng liǎn ma? 
Voinko tanssia kanssasi?赏脸和跳支舞吗? / 賞臉和跳支舞嗎? /  shǎng liǎn hé tiào zhī wǔ ma? 
Mielelläni!我很荣幸! / 我很榮幸! /  wǒ hěn róng xìng! 
Ei kiitos.不,谢谢。 / 不,謝謝。 /  bù,xiè xiè。 
Tanssit tosi hyvin!你舞跳得很好! / 你舞跳得很好! /  nǐ wǔ tiào de hěn hǎo! 
Tykkään tanssia. Pidän tanssimisesta.我喜欢跳舞。 / 我喜歡跳舞。 /  wǒ xǐ huān tiào wǔ。 
  
Kiitos illasta!今晚谢谢你。 / 今晚謝謝你。 /  jīn wǎn xiè xiè nǐ。 
Minun täytyy lähteä pian.我马上要走。 / 我馬上要走。 /  wǒ mǎ shàng yào zǒu。 
Olen pahoillani, mutta minun täytyy mennä nyt.对不起但我必须走了。 / 對不起但我必須走了。 /  duì bù qǐ dàn wǒ bì xū zǒu le。 
Miksi lähdet?你怎么就要走了?你怎么要走? / 你怎麽就要走了?你怎麽要走? /  nǐ zěn mo jiù yào zǒu le?nǐ zěn mo yào zǒu? 
Miksi sinun täytyy lähteä nyt?你为什么一定要走? / 你爲什麽一定要走? /  nǐ wéi shén mo yī dìng yào zǒu? 
Jää tänne kanssani!请和呆在这好吗? / 請和呆在這好嗎? /  qǐng hé dāi zài zhè hǎo ma? 
Lähden, koska minulla on kiire.我要走因为我有急事。 / 我要走因爲我有急事。 /  wǒ yào zǒu yīn wéi wǒ yǒu jí shì。 
Menen kotiin nyt.我现在回家。 / 我現在回家。 /  wǒ xiàn zài huí jiā。 
Saanko puhelinnumerosi?能给我你的电话号码吗? / 能給我你的電話號碼嗎? /  néng gěi wǒ nǐ de diàn huà hào mǎ ma? 
Oli kiva puhua kanssasi.很高兴和你聊天。 / 很高興和你聊天。 /  hěn gāo xìng hé nǐ liáo tiān。 
  
  
Tupakointi吸烟 / 吸煙 /  xī yān 
Poltatko? Poltatteko?你吸烟吗? / 你吸煙嗎? /  nǐ xī yān ma? 
Saanko polttaa täällä?我能吸烟吗? / 我能吸煙嗎? /  wǒ néng xī yān ma? 
Haittaako, jos poltan täällä?你介意我吸烟吗? / 你介意我吸煙嗎? /  nǐ jiè yì wǒ xī yān ma? 
Otatko tupakan, Maria?玛丽亚你想抽根烟吗? / 瑪麗亞你想抽根煙嗎? /  mǎ lì yà nǐ xiǎng chōu gēn yān ma? 
Ei kiitos. / Ei kiitos, en polta.不,谢谢/不,谢谢你/我不吸烟。 / 不,謝謝/不,謝謝你/我不吸煙。 /  bù,xiè xiè/ bù,xiè xiè nǐ/ wǒ bù xī yān。 
Kyllä kiitos!好啊! / 好啊! /  hǎo a! 
Tupakointi kielletty.不准吸烟。 / 不准吸煙。 /  bù zhǔn xī yān。 
  
  
Juomat饮料 / 飲料 /  yǐn liào 
Voinko (Saanko) ostaa sinulle juoman (drinkin)?我能请你和一杯吗? / 我能請你和一杯嗎? /  wǒ néng qǐng nǐ hé yī bēi ma? 
Haluaisin juoman (drinkin).我想要杯饮料。 / 我想要杯飲料。 /  wǒ xiǎng yào bēi yǐn liào。 

 

Study Room