Gratulationer! :: 恭喜! / 恭喜! / gōng xǐ!
 

Gratulationer!
Gratulationer!
Hjärtliga gratulationer!
Grattis på födelsedagen!
Grattis på din födelsedag!
Grattis på födelsedagen till dig!
Grattis på namnsdagen!
Gratulationer!
Lycka och välgång! All lycka och välgång!
Bli frisk snart!
Gratulationer! Bra gjort!
恭喜! / 恭喜! / gōng xǐ!
恭喜! / 恭喜! /  gōng xǐ!
诚挚地祝贺! / 誠摯地祝賀! /  chéng zhì dì zhù hè!
生日快乐! / 生日快樂! /  shēng rì kuài lè!
恭祝你生日快乐! / 恭祝你生日快樂! /  gōng zhù nǐ shēng rì kuài lè!
祝你生日快乐! / 祝你生日快樂! /  zhù nǐ shēng rì kuài lè!
命名日! / 命名日! /  mìng míng rì!
可喜可贺! / 可喜可賀! /  kě xǐ kě hè!
祝你前程似锦!一帆风顺! / 祝你前程似錦!一帆風順! /  zhù nǐ qián chéng sì jǐn!yī fān fēng shùn!
早日康复! / 早日康復! /  zǎo rì kāng fù!
做得好! / 做得好! /  zuò de hǎo!