Järjestöt & Liitot
Organizações & Uniões (Associações)
 
 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) Organização das Nações Unidas (ONU)
Maailman terveysjärjestö (WHO)Organização Mundial de Saúde (OMS)
Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF)
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO)
Maailman kauppajärjestö (WTO)Organização Mundial do Comércio (OMC)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO)Organização Internacional do Trabalho (OIT)
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöOrganização para a Alimentação e Agricultura (FAO)
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM)Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres (UNIFEM)
Yhdistyneiden kansakuntien väestörahastoFundo das Nações Unidas para a População (UNFPA)
Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukotVoluntários das Nações Unidas (UNV)
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP)Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssiConferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (CNUCED)
Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO)Centro de Comércio Internacional (CCI, CNUCED/OMC)
Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelmaPrograma Internacional das Nações Unidas para o Controlo de Drogas (UNDCP)
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP)Programa das Nações Unidas para o Ambiente (UNEP)
Maailman elintarvikeohjelma (WFP)World Food Programme (WFP)
Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT)Rograma das Nações Unidas para os Assentamentos Urbanos (UN-HABITAT)
Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW)Instituto Internacional de Investigação e Formação das Nações Unidas para a Promoção das Mulheres (INSTRAW)
Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD)Instituto de Investigação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social (UNRISD)
Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI)Instituto de Investigação Inter-regional do Crime e da Justiça das Nações Unidas (UNICRI)
Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR)Instituto das Nações Unidas para a Formação e Investigação (UNITAR)
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)Gabinete do Alto Comissariados das Nações Unidas para os Direitos Humanos (OHCHR)
Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS)Gabinete de Projecto e Serviços das Nações Unidas (UNOPS)
Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU)Universidade das Nações Unidas (UNU)
Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC)United Nations System Staff College (UNSSC)
Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS)Programa das Nações Unidas de Luta contra a Sida (ONUSIDA)
Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF)Fundo das Nações Unidas para a Democracia (UNDEF)
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankkiBanco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA)Associação Internacional de Desenvolvimento (AID)
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC)Sociedade Financeira Internacional (SFI)
Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA)Agência Multilateral de Garantia dos Investimentos (MIGA)
Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID)Centro Internacional para a Resolução de Diferendos Relativos a Investimentos (CIRDI)
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)Fundo Monetário Internacional (FMI)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO)Organização da Aviação Civil Internacional (OACI / ICAO)
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO)Organização Marítima Internacional (OMI)
Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU)União Internacional de Telecomunicações (UIT)
Maailman postiliitto (UPU)União Postal Universal (UPU)
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO)Organização Meteorológica Mundial (OMM)
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO)Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD)Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA)
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI)
Maailman turismijärjestö (UNWTO)Organização Mundial do Turismo (OMT)
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA)
Punainen RistiCruz Vermelha
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE)
Atlantin liitto (NATO)Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO / OTAN)
Euroopan unioni (EU)União Europeia (UE)

 

Study Room