Käyttöohjeet & Takuu :: Instruções & Garantia
 
 
Käyttöohjeet Instruções de utilização
Ohjeet (Käyttöohjeet) ovat paketissa.As instruções (de utilização) estão na embalagem.
Ohjeet (Käyttöohjeet) ovat englanniksi.As instuções estão em Inglês.
  
TakuuGarantia
Onko siinä (sillä) takuuta?Tem garantia?
Mitä takuuseen sisältyy?O que inclui a garantia?
Mitä takuuseen sisältyy?O que está incluído na garantia?
Tämä palvelu sisältyy takuuseen.Este serviço está incluído na garantia?
Tämä palvelu sisältyy ylläpitosopimukseen.Este serviço está incluído no acordo de manutenção. 
Takuu kattaa viallisten osien korvaamisen (korvauksen).A garantia cobre a substitução de peças danificadas.
Tällä tuotteella on kahden vuoden takuu.Este produto tem dois 2 anos de garantia.

 

Study Room