Land & Nationalitet :: País & Nacionalidade
Hemland País
Varifrån är du?De onde és?
Varifrån är ni?De onde é?
Varifrån är Ni?De onde são?
Varifrån är han?De onde é ele?
Varifrån kommer du?De onde vens?
Varifrån kommer ni?De onde vem?
Varifrån kommer Ni?De onde vêm?
Varifrån kommer han?De onde vem (ele)?
Från vilket område kommer du (ni)?De que região / zona / parte vens?
I vilket område bor du (ni) i Kanada?És de que zona / parte do Canadá?
Är du härifrån?És daqui?
Är ni härifrån?É daqui? São daqui?
Kommer du/ni från Paris?És de Paris? Vens de Paris?
Ja, jag kommer (är) från Paris.Sim, sou de Paris.
Nej, jag kommer inte från Paris, jag kommer från Marseille.Não, não sou de Paris. Sou de Marselha.
Jag kommer från Belgien och (jag) talar franska.Sou / Venho da Bélgica e falo Francês.
Jag kommer från Peking, Kina.Sou / Venho de Beijing, na China.
Jag kommer från Madrid.Sou / Venho de Madrid.
Han / Hon kommer från Finland.Ele / Ela vem da Finlândia.
Var är du född?Onde nasceste?
Var är Ni född?Onde nasceu? / Onde nasceram?
  
Har ni varit….?Estiveste em…?
Är det första gången ni är i Sydafrika?Esta é a tua (sua) primeira visita à África do Sul?
Jag är i Israel för andra gången.É a minha segunda visita a Israel.
Har Ni varit i Schweiz?Já visitaste / visitou / visitaram a Suíça?
Har Ni någonsin varit i Schweiz?Já alguma vez foste / foi / foram à Suíça?
Har någon besökt Bali?Já alguém foi a Bali?
Vi har besökt Schweiz.Nós estivemos na Suíça.
Han/Hon har inte varit i Finland.Ele / Ela não esteve na Finlândia.
Jag skulle vilja resa till Frankrike.Gostava de viajar à França.
Jag skulle vilja resa till Goa.Gostava de ir a Goa.
  
NationaliteterNacionalidades
Vad är din nationalitet?Qual é a tua nacionalidade?
Vad är Er nationalitet?Qual é a sua nacionalidade? Qual é a vossa nacionalidade?
Är Ni (du) fransk?É(s) francês / francesa?
Nej, jag är spansk.Não, sou Espanhol / Espanhola.
Jag är fransk, men jag bor i Italien.Sou Francês / Francesa, mas vivo em Itália.
Jag är inte engelsk.Não sou Inglês / Inglesa.
Maria bor i Spanien, men hon är inte spansk.A Maria vive na Espanha, mas (ela) não é Espanhola.
Jag är finsk.Sou Finlandês / Finlandesa.
  
Administration / FörvaltningGoverno / Administraçáo
Hon är Belgiens drottning.Ela é a rainha da Bélgica.
Han är Sveriges kung.Ele é o rei da Suécia?
Vem är republikens president?Quem é o presidente da república?
Vem är Italiens premiärminister?Quem é o primeiro-ministro da Itália?
Var är Frankrikes konsulat?Onde é o consulado de França?
Sveriges konsulat är där.A embaixada Sueca fica / é ali.
  
HuvudstadCapital
Englands (Stor-Britanniens) huvudstad är London.A capital de Inglaterra (Grã-Bretanha) é Londres.
Paris är Frankrikes huvudstad.Paris é a capital de França.
  
FlaggaBandeira
Sveriges flagga är blå och gul.A bandeira Sueca (A bandeira da Suécia) é azul e amarela.

 

Study Room