Järjestöt & Liitot :: Organisationen & Vereine
 
 
Yhdistyneet kansakunnat (YK) Vereinte Nationen (UNO)
Maailman terveysjärjestö (WHO)Weltgesundheitsorganisation (WHO)
Yhdistyneiden kansakuntien lastenavun rahasto (UNICEF)Kinderhilfswek der UNO (UNICEF)
Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO)UNESCO 
Maailman kauppajärjestö (WTO)Welthandelsorganisation (WTO)
Kansainvälinen työjärjestö (ILO) 
Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestö 
Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun toimisto (UNHCR)Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge (UNHCR)
Yhdistyneiden kansakuntien naisten kehitysrahasto (UNIFEM) 
Yhdistyneiden kansakuntien väestörahasto 
Yhdistyneiden kansakuntien vapaaehtoisjoukot 
Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelma (UNDP) 
Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssiUNCTAD
Kansainvälinen kauppakeskus (ITC, UNCTAD/WTO) 
Yhdistyneiden kansakuntien huumevalvontaohjelma 
Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP) 
Maailman elintarvikeohjelma (WFP) 
Yhdistyneiden kansakuntien asuinyhdyskuntaohjelma (UN-HABITAT) 
Kansainvälinen tutkimus- ja koulutusinstituutti naisten aseman edistämiseksi (INSTRAW) 
Yhdistyneiden kansakuntien sosiaalisen kehityksen tutkimuslaitos (UNRISD) 
Yhdistyneiden kansakuntien alueiden välinen kriminaalipoliittinen tutkimuslaitos (UNICRI) 
Yhdistyneiden kansakuntien koulutus- ja tutkimuslaitos (UNITAR) 
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusvaltuutetun toimisto (OHCHR)Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (OHCHR)
Yhdistyneiden kansakuntien projektipalvelutoimisto (UNOPS) 
Yhdistyneiden kansakuntien yliopisto (UNU) 
Yhdistyneiden kansakuntien henkilökunnan koulutuskeskus (UNSSC) 
Yhdistyneiden kansakuntien HIV/AIDS-ohjelma (UNAIDS) 
Yhdistyneiden kansakuntien demokratiarahasto (UNDEF) 
Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankkiInternationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ()
Kansainvälinen kehitysjärjestö (IDA) 
Kansainvälinen rahoitusyhtiö (IFC) 
Monenkeskinen investointi-takauslaitos (MIGA) 
Kansainvälinen investointikiistojen sovittelukeskus (ICSID) 
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF)Internationaler Währungsfonds (IWF)
Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) 
Kansainvälinen merenkulkujärjestö (IMO) 
Kansainvälinen pikatiedotusliitto (ITU) 
Maailman postiliitto (UPU) 
Maailman ilmatieteen järjestö (WMO) 
Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) 
Kansainvälinen maatalouden kehittämisrahasto (IFAD) 
Yhdistyneiden kansakuntien teollistamisjärjestö (UNIDO)UN-Organisation für Industrielle Entwicklung (UNIDO)
Maailman turismijärjestö (UNWTO) 
Kansainvälinen atomienergiajärjestö (IAEA)Internationale Atomenergiebehörde (IAEO) 
Punainen RistiRotes Kreuz
taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD)Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)
Atlantin liitto (NATO)Nordatlantikpakt (NATO)
Euroopan unioni (EU)Europäische Union (EU)

 

Study Room