Käyttöohjeet & Takuu
 
Bedienungsanleitungen & Garantie
 
 
Käyttöohjeet Bedienungsanleitungen
Ohjeet (Käyttöohjeet) ovat paketissa.Die Bedienungsanleitung ist im Paket.
Ohjeet (Käyttöohjeet) ovat englanniksi.Die Bedienungsanleitung ist in Englisch.
  
TakuuGarantie
Onko siinä (sillä) takuuta?Gibt es eine Garantie?
Mitä takuuseen sisältyy?Was ist in der Garantie enthalten?
Mitä takuuseen sisältyy?Was wird durch die Garantie abgedeckt?
Tämä palvelu sisältyy takuuseen.Dieser Service ist in der Garantie enthalten.
Tämä palvelu sisältyy ylläpitosopimukseen.Dieser Sevice ist in den Instandhaltungsvereinbarungen enthalten.
Takuu kattaa viallisten osien korvaamisen (korvauksen).Die Garantie deckt den Ersatz fehlerhafter Teile ab.
Tällä tuotteella on kahden vuoden takuu.Dieses Produkt hat zwei Jahre Garantie.

 

Study Room