Numerot & Määrät :: Zahlen & Mengen
 
 
Paljonko? Kuinka paljon? Wie viel? Wieviel?
Paljonko (Kuinka paljon) se maksaa?Wie viel kostet es?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on rahaa?Wie viel Geld hast du?
Paljonko (Kuinka paljon) sinulla on musiikkia tietokoneellasi (PC:lläsi)?Wie viel Musik hast du auf deinem PC (Rechner / Computer)?
  
Montako? Kuinka monta?Wie viele? Wieviele?
Montako (Kuinka monta) … sinulla on?Wie viele hast du?
Montako (Kuinka monta) kertaa viikossa…?Wie viele Male pro Woche?
  
MäärätMengen
Ei yhtäänKeins
Ei mitäänNichts
Tuskin yhtäänKaum etwas
Vähän / Jonkin verranEin wenig / Etwas
Jotakin / JotainEtwas / Etwas
VähemmänWeniger
HarvojaWenige
MuutamiaEinige
PaljonViel / Viele
EnemmänMehr
TarpeeksiGenug
Ei tarpeeksiNicht genug
LiikaaZu viel
Liian montaZu viele
YhtäänKeine
KerranEinmal
Kahdesti (kaksi kertaa)Zweimal
Kolmasti (kolme kertaa)Dreimal
Neljästi (neljä kertaa)Viermal
Viidesti (viisi kertaa)Fünfmal
Kymmenesti (kymmenen kertaa)Zehnmal
puoli, puolikas, puoletein Halb, eine Hälfte, die Hälften
neljännes, neljäsosaein Viertel
kolmannes, kolmasosaein Drittel
viidennes, viidesosaein Fünftel
pariein Paar 
tusinaein Dutzend
yhtä paljon kuinebensoviel (wie)
 
 
 
 
 
 Numerot (Perusluvut)Zahlen
0nollanull
1yksieins
2kaksizwei
3kolmedrei
4neljävier
5viisifünf
6kuusisechs
7seitsemänsieben 
8kahdeksanacht 
9yhdeksänneun
10kymmenenzehn
11yksitoistaelf
12kaksitoistazwölf
13kolmetoistadreizehn
14neljätoistavierzehn
15viisitoistafünfzehn
16kuusitoistasechszehn
17seitsemäntoistasiebzehn
18kahdeksantoistaachtzehn
19yhdeksäntoistaneunzehn
20kaksikymmentäzwanzig
21kaksikymmentäyksieinundzwanzig
22kaksikymmentäkaksizweiundzwanzig
23kaksikymmentäkolmedreiundzwanzig
24kaksikymmentäneljävierundzwanzig
25kaksikymmentäviisifünfundzwanzig
26kaksikymmentäkuusisechsundzwanzig
27kaksikymmentäseitsemänsiebenundzwanzig
28kaksikymmentäkahdeksanachtundzwanzig
29kaksikymmentäyhdeksänneunundzwanzig
30kolmekymmentädreißig
31kolmekymmentäyksieinunddreißig
32kolmekymmentäkaksizweiunddreißig
33kolmekymmentäkolmedreiunddreißig
34kolmekymmentäneljävierunddreißig
35kolmekymmentäviisifünfunddreißig
36kolmekymmentäkuusisechsunddreißig
37kolmekymmentäseitsemänsiebenunddreißig
38kolmekymmentäkahdeksanachtunddreißig
39kolmekymmentäyhdeksänneununddreißig
40neljäkymmentävierzig
41neljäkymmentäyksieinundvierzig
42neljäkymmentäkaksizweiundvierzig
43neljäkymmentäkolmedreiundvierzig
44neljäkymmentäneljävierundvierzig
45neljäkymmentäviisifünfundvierzig
46neljäkymmentäkuusisechsundvierzig
47neljäkymmentäseitsemänsiebenundvierzig
48neljäkymmentäkahdeksanachtundvierzig
49neljäkymmentäyhdeksänneunundvierzig
50viisikymmentäfünfzig
51viisikymmentäyksieinundfünfzig
52viisikymmentäkaksizweiundfünfzig
53viisikymmentäkolmedreiundfünfzig
54viisikymmentäneljävierundfünfzig
55viisikymmentäviisifünfundfünfzig
56viisikymmentäkuusisechsundfünfzig
57viisikymmentäseitsemänsiebenundfünfzig
58viisikymmentäkahdeksanachtundfünfzig
59viisikymmentäyhdeksänneunundfünfzig
60kuusikymmentäsechzig
61kuusikymmentäyksieinundsechzig
62kuusikymmentäkaksizweiundsechzig
63kuusikymmentäkolmedreiundsechzig
64kuusikymmentäneljävierundsechzig
65kuusikymmentäviisifünfundsechzig
66kuusikymmentäkuusisechsundsechzig
67kuusikymmentäseitsemänsiebenundsechzig
68kuusikymmentäkahdeksanachtundsechzig
69kuusikymmentäyhdeksänneunundsechzig
70seitsemänkymmentäsiebzig
71seitsemänkymmentäyksieinundsiebzig
72seitsemänkymmentäkaksizweiundsiebzig
73seitsemänkymmentäkolmedreiundsiebzig
74seitsemänkymmentäneljävierundsiebzig
75seitsemänkymmentäviisifünfundsiebzig
76seitsemänkymmentäkuusisechsundsiebzig
77seitsemänkymmentäseitsemänsiebenundsiebzig
78seitsemänkymmentäkahdeksanachtundsiebzig
79seitsemänkymmentäyhdeksänneunundsiebzig
80kahdeksankymmentäachtzig
81kahdeksankymmentäyksieinundachtzig  
82kahdeksankymmentäkaksizweiundachtzig  
83kahdeksankymmentäkolmedreiundachtzig   
84kahdeksankymmentäneljävierundachtzig   
85kahdeksankymmentäviisifünfundachtzig   
86kahdeksankymmentäkuusisechsundachtzig   
87kahdeksankymmentäseitsemänsiebenundachtzig   
88kahdeksankymmentäkahdeksanachtundachtzig   
89kahdeksankymmentäyhdeksänneunundachtzig   
90yhdeksänkymmentäneunzig
91yhdeksänkymmentäyksieinundneunzig  
92yhdeksänkymmentäkaksizweiundneunzig   
93yhdeksänkymmentäkolmedreiundneunzig   
94yhdeksänkymmentäneljävierundneunzig   
95yhdeksänkymmentäviisifünfundneunzig   
96yhdeksänkymmentäkuusisechsundneunzig   
97yhdeksänkymmentäseitsemänsiebenundneunzig   
98yhdeksänkymmentäkahdeksanachtundneunzig   
99yhdeksänkymmentäyhdeksänneunundneunzig   
100satahundert
101satayksihunderteins
110satakymmenenhundertzehn
121satakaksikymmentäyksihunderteinundzwanzig
200kaksisataazweihundert
201kaksisataayksizweihunderteins
300kolmesataadreihundert
400neljäsataavierhundert
500viisisataafünfhundert
600kuusisataasechshundert
700seitsemänsataasiebenhundert
800kahdeksansataaachthundert
900yhdeksänsataaneunhundert
1 000tuhattausend
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisitausendneunhundertfünfundsechzig
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusitausendneunhundertsechsundsiebzig
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemäntausendneunhundertsiebenundachtzig
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksantausendneunhundertachtundneunzig
2 000kaksituhattazweitausend
2 007kaksituhattaseitsemänzweitausendsieben
2 017kaksituhattaseitsemäntoistazweitausendsiebzehn
2 025kaksituhattakaksikymmentäviisizweitausendfünfundzwanzig
3 000kolmetuhattadreitausend
10 000kymmenentuhattazehntausend
100 000satatuhattaeinhunderttausend
1 000 000miljoonaeine Million
1000”miljardieine Milliarde
1000”’biljoona 
 
 
 
 JärjestysnumerotOrdinalzahlen
0  
1ensimmäinenerste
2toinenzweite
3kolmasdritte
4neljäsvierte
5viidesfünfte
6kuudessechste
7seitsemässiebte
8kahdeksasachte
9yhdeksäsneunte
10kymmeneszehnte
11yhdestoistaelfte
12kahdestoistazwölfte
13kolmastoistadreizehnte
14neljästoistavierzehnte
15viidestoistafünfzehnte
16kuudestoistasechszehnte
17seitsemästoistasiebzehnte
18kahdeksastoistaachtzehnte
19yhdeksästoistaneunzehnte
20kahdeskymmeneszwanzigste
21kahdeskymmenesensimmäineneinundzwanzigste
22kahdeskymmenestoinenzweiundzwanzigste
23kahdeskymmeneskolmasdreiundzwanzigste
24kahdeskymmenesneljäsvierundzwanzigste
25kahdeskymmenesviidesfünfundzwanzigste
26kahdeskymmeneskuudessechsundzwanzigste
27kahdeskymmenesseitsemässiebenundzwanzigste
28kahdeskymmeneskahdeksasachtundzwanzigste
29kahdeskymmenesyhdeksäsneunundzwanzigste
30kolmaskymmenesdreißigste
31kolmaskymmenesensimmäineneinunddreißigste
32kolmaskymmenestoinenzweiunddreißigste
33kolmaskymmeneskolmasdreiunddreißigste
34kolmaskymmenesneljäsvierunddreißigste
35kolmaskymmenesviidesfünfunddreißigste
36kolmaskymmeneskuudessechsunddreißigste
37kolmaskymmenesseitsemässiebenunddreißigste
38kolmaskymmeneskahdeksasachtunddreißigste
39kolmaskymmenesyhdeksäsneununddreißigste
40neljäskymmenesvierzigste
41neljäskymmenesensimmäineneinundvierzigste
42neljäskymmenestoinenzweiundvierzigste
43neljäskymmeneskolmasdreiundvierzigste
44neljäskymmenesneljäsvierundvierzigste
45neljäskymmenesviidesfünfundvierzigste
46neljäskymmeneskuudessechsundvierzigste
47neljäskymmenesseitsemässiebenundvierzigste
48neljäskymmeneskahdeksasachtundvierzigste
49neljäskymmenesyhdeksäsneunundvierzigste
50viideskymmenesfünfzigste
51viideskymmenesensimmäineneinundfünfzigste
52viideskymmenestoinenzweiundfünfzigste
53viideskymmeneskolmasdreiundfünfzigste
54viideskymmenesneljäsvierundfünfzigste
55viideskymmenesviidesfünfundfünfzigste
56viideskymmeneskuudessechsundfünfzigste
57viideskymmenesseitsemässiebenundfünfzigste
58viideskymmeneskahdeksasachtundfünfzigste
59viideskymmenesyhdeksäsneunundfünfzigste
60kuudeskymmenessechzigste
61kuudeskymmenesensimmäineneinundsechzigste
62kuudeskymmenestoinenzweiundsechzigste
63kuudeskymmeneskolmasdreiundsechzigste
64kuudeskymmenesneljäsvierundsechzigste
65kuudeskymmenesviidesfünfundsechzigste
66kuudeskymmeneskuudessechsundsechzigste
67kuudeskymmenesseitsemässiebenundsechzigste
68kuudeskymmeneskahdeksasachtundsechzigste
69kuudeskymmenesyhdeksäsneunundsechzigste
70seitsemäskymmenessiebzigste
71seitsemäskymmenesensimmäineneinundsiebzigste
72seitsemäskymmenestoinenzweiundsiebzigste
73seitsemäskymmeneskolmasdreiundsiebzigste
74seitsemäskymmenesneljäsvierundsiebzigste
75seitsemäskymmenesviidesfünfundsiebzigste
76seitsemäskymmeneskuudessechsundsiebzigste
77seitsemäskymmenesseitsemässiebenundsiebzigste
78seitsemäskymmeneskahdeksasachtundsiebzigste
79seitsemäskymmenesyhdeksäsneunundsiebzigste
80kahdeksaskymmenesachtzigste
81kahdeksaskymmenesensimmäineneinundachtzigste
82kahdeksaskymmenestoinenzweiundachtzigste
83kahdeksaskymmeneskolmasdreiundachtzigste
84kahdeksaskymmenesneljäsvierundachtzigste
85kahdeksaskymmenesviidesfünfundachtzigste
86kahdeksaskymmeneskuudessechsundachtzigste
87kahdeksaskymmenesseitsemässiebenundachtzigste
88kahdeksaskymmeneskahdeksasachtundachtzigste
89kahdeksaskymmenesyhdeksäsneunundachtzigste
90yhdeksäskymmenesneunzigste
91yhdeksäskymmenesensimmäineneinundneunzigste
92yhdeksäskymmenestoinenzweiundneunzigste
93yhdeksäskymmeneskolmasdreiundneunzigste
94yhdeksäskymmenesneljäsvierundneunzigste
95yhdeksäskymmenesviidesfünfundneunzigste
96yhdeksäskymmeneskuudessechsundneunzigste
97yhdeksäskymmenesseitsemässiebenundneunzigste
98yhdeksäskymmeneskahdeksasachtundneunzigste
99yhdeksäskymmenesyhdeksäsneunundneunzigste
100sadashundertste
101sadasensimmäinenhunderterste
110sadaskymmeneshundertzehnte
121sadaskahdeskymmenesensimmäinenhunderteinundzwanzigste
200kahdessadaszweihundertste
201kahdessadasensimmäinenzweihunderterste
300kolmassadasdreihundertste
400neljässadasvierhundertste
500viidessadasfünfhundertste
600kuudessadassechshundertste
700seitsemässadassiebenhundertste
800kahdeksassadasachthundertste
900yhdeksässadasneunhundertste
1 000tuhannestausendste
1 965tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäviisitausendneunhundertfünfundsechzigste
1 976tuhatyhdeksänsataaseitsemänkymmentäkuusitausendneunhundertsechsundsiebzigste
1 987tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäseitsemäntausendneunhundertsiebenundachtzigste
1 998tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkahdeksantausendneunhundertachtundneunzigste
2 000kahdestuhanneszweitausendste
2 007kahdestuhannesseitsemäszweitausendsiebte
2 017kahdestuhannesseitsemästoistazweitausendsiebzehnte
2 025kahdestuhanneskahdeskymmenesviideszweitausendfünfundzwanzigste
3 000kolmastuhannesdreitausendste
10 000kymmenestuhanneszehntausendste
100 000sadastuhanneseinhunderttausendste
1 000 000miljoonasmillionste
1000”miljardismilliardste
1000”’biljoonas 
 

Study Room