Päivät & Viikot :: Tage & Wochen
 
 
Mikä päivä tänään on? Welcher Tag ist heute?
Tänään on maanantai. On maanantai.Heute ist Montag
Huomenna on tiistai.Morgen ist Dienstag.
Tuletko takaisin ennen maanantaita?Kommst du vor Montag zurück?
Haluatko mennä sinne tiistaina vai keskiviikkona?Willst du am Dienstag oder Mittwoch dorthin fahren?
Kävimme linnassa viime perjantaina.Wir besuchten das Schloss letzten Freitag. 
  
Monesko päivä (Mikä päivämäärä) tänään on?Welches Datum ist heute?
Tänään on ensimmäinen (1.) toukokuuta.Heute ist der erste (1.) Mai.
Tänään on toinen (2.) toukokuuta.Heute ist der zweite (2.) Mai.
Tänään on kolmas (3.) toukokuuta.Heute ist der dritte (3.) Mai.
Tänään on kymmenes (10.) toukokuuta.Heute ist der zehnte (10.) Mai.
Tänään on 25. toukokuuta.Heute ist der fünfundzwanzigste (25.) Mai.
On keskiviikko, 18. huhtikuuta 2007.Es ist Mittwoch, der 18. April 2007.
Tyttäreni syntyi toukokuun seitsemäntenä (päivänä) / seitsemäs päivä toukokuuta.Meine Tochter ist am siebten (7.) Mai geboren.
  
Toissapäivänävorgestern
Eilengestern
Tänäänheute
Huomennamorgen
ylihuomennaübermorgen
  
viikkoWoche
joka viikkojede Woche
viikoittainwöchentlich
kaksi viikkoa sitten (toissaviikolla)vor zwei Wochen
viime viikollaletzte Woche
viikko sittenvor einer Woche
tällä viikolladiese Woche
ensi viikollanächste Woche / in der nächsten Woche
viikon kuluttuain einer Woche
kahden viikon kuluttuain zwei Wochen
  
ViikonpäivätWochentage
maanantai (ma)Montag (Mo)
tiistai (ti)Dienstag (Di)
keskiviikko (ke)Mittwoch (Mi)
torstai (to)Donnerstag (Do)
perjantai (pe)Freitag (Fr)
lauantai (la)Samstag (Sa)
sunnuntai (su)Sonntag (So)
  
maanantainaam Montag 
tiistainaam Dienstag
keskiviikkonaam Mittwoch
torstainaam Donnerstag
perjantainaam Freitag 
lauantainaam Samstag
sunnuntainaam Sonntag
  
maanantaisinmontags
tiistaisindienstags
keskiviikkoisinmittwochs
torstaisindonnerstags
perjantaisinfreitags
lauantaisinsamstags
sunnuntaisinsonntags
  
viime maanantainaletzten Montag 
viime tiistainaletzten Dienstag
viime keskiviikkonaletzten Mittwoch
viime torstainaletzten Donnerstag
viime perjantainaletzten Freitag 
viime lauantainaletzten Samstag
viime sunnuntainaletzten Sonntag
  
tänä maanantainadiesen Montag 
tänä tiistainadiesen Dienstag
tänä keskiviikkonadiesen Mittwoch
tänä torstainadiesen Donnerstag
tänä perjantainadiesen Freitag 
tänä lauantainadiesen Samstag
tänä sunnuntainadiesen Sonntag
  
ensi maanantainanächsten Montag 
ensi tiistainanächsten Dienstag
ensi keskiviikkonanächsten Mittwoch
ensi torstainanächsten Donnerstag
ensi perjantainanächsten Freitag 
ensi lauantainanächsten Samstag
ensi sunnuntainanächsten Sonntag
  
ViikonloppuWochenende
viikonloppunaam Wochenende
Viime viikonloppunaletztes Wochenende
Ensi viikonloppunanächstes Wochenende
Viikonloppuisinan Wochenenden
  
AamuMorgen
aamullaam Morgen
aamuisinmorgens
aamusta iltaanvon früh bis spät
koko aamunden ganzen Morgen
toissa-aamunavorgestern in der Früh
eilen aamulla (eilisaamuna)gestern in der Früh
tänä aamunaheute in der Früh 
Huomenaamulla (huomenna aamulla)morgen in der Früh
  
KeskipäiväMittag
keskipäivällä / puoliltapäivinmittags
huomenna keskipäivällä / huomenna puoliltapäivinmorgen Mittag
  
PäiväTag
päivällätagsüber
päivän aikana (päivän mittaan)im Laufe des Tages
päivisintagsüber
koko päivän (kaiken päivää)den ganzen Tag
päivittäintäglich
joka päiväjeden Tag
yhdessä päivässäin einem Tag
ArkipäiväWerktag
Arkena / Arkisin / Arkipäivinä / Arkipäivisinan Werktagen, werktags
lepopäiväRuhetag
merkkipäiväGedenktag
vuosipäiväJahrestag, Jubiläum
juhlapäiväFesttag / Feiertag 
  
IltapäiväNachmittag
iltapäivälläam Nachmittag
iltapäivisinnachmittags, an den Nachmittagen
eilen iltapäivällägestern Nachmittag
tänään iltapäivälläheute Nachmittag
huomenna iltapäivällämorgen Nachmittag
  
IltaAbend
illallaam Abend
iltaisinabends
joka iltajeden Abend
illemmallaspäter am Abend
toissailtanavorgestern Abend
eilen illalla (eilisiltana)gestern Abend
tänä iltanaheute Abend
illan aikana (illan mittaan)im Laufe des Abends
Huomenillalla (huomenna illalla)morgen Abend
  
Nacht
Yölläin der Nacht
Öisinnachts, in den Nächten 
joka yöjede Nacht
viime yönäletzte Nacht
tänä yönädiese Nacht
ensi yönänächste Nacht
keskiyöllämitten in der Nacht
toissa yönävorletzte Nacht

 

Study Room