Klockslag :: Hora
 
 
Vad är klockan? Hur mycket är klockan? ¿Qué hora es?
Ursäkta, vad är klockan?Disculpe, ¿qué hora es? Por favor, ¿qué hora es? 
Vet ni vad klockan är?¿Saben qué hora es?
  
01:0001:00
Klockan är ett.(01:00) Es la una (en punto).          Es la una de la noche.
Klockan är fem över ett.(01:05) Es la una y cinco.              Es la una y cinco de la noche.
Klockan är kvart över ett.(01:15) Es la una y cuarto.             Es la una y cuarto de la noche.
Klockan är tjugo över ett.(01:20) Es la una y veinte.              Es la una y veinte de la noche.
Klockan är halv två.(01:30) Es la una y media.             Es la una y media de la noche.
Klockan är tjugo i två.(01:40) Son las dos menos veinte.  Son las dos menos veinte de la noche.
Klockan är kvart (femton minuter) i två.(01:45) Son las dos menos cuarto. Son las dos menos cuarto de la noche.
Klockan är tio i två.(01:50) Son las dos menos diez.    Son las dos menos diez de la noche.
  
02:0002:00
Klockan är två.(02:00) Son las dos (en punto).      Son las dos (en punto ) de la noche.
Klockan är halv tre.(02:30) Son las dos y media.         Son las dos y media de la noche.
  
03:0003:00
Klockan är tre.(03:00 )Son las tres (en punto).      Son las tres (en punto) de la noche.
Klockan är kvart över tre.(03:15) Son las tres y cuarto.         Son las tres y cuarto de la noche.
Klockan är halv fyra.(03:30) Son las tres y media.         Son las tres y media de la noche.
  
04:0004:00
Klockan är fyra.(04:00) Son las cuatro (en punto).     Son las cuatro de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är fem över fyra.(04:05) Son las cuatro y cinco.         Son las cuatro y cinco de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är kvart över fyra.(04:15) Son las cuatro y cuarto.        Son las cuatro y cuarto de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är tjugofem över fyra.(04:25) Son las cuatro y veinticinco.  Son las cuatro y veinticinco de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är halv fem.(04:30) Son las cuatro y media.        Son las cuatro y media de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är tjugo i fem.(04:40) Son las cinco menos veinte.  Son las cinco menos veinte de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är kvart i fem.(04:45) Son las cinco menos cuarto. Son las cinco menos cuarto de la madrugada / mañana / noche.   
Klockan är tio i fem.(04:50) Son las cinco menos diez.    Son las cinco menos diez de la madrugada / mañana / noche.   
  
05:0005:00
Klockan är fem.(05:00) Son las cinco (en punto).         Son las cinco de la mañana / madrugada / noche.
Klockan är halv sex.(05:30) Son las cinco y media.            Son las cinco y media de la mañana / madrugada / noche.
  
06:0006:00
Klockan är sex.(06:00) Son las seis (en punto).          Son las seis de la mañana / madrugada.
Klockan är halv sju.(06:30) Son las seis y media.             Son las seis y media de la mañana / madrugada.
  
07:0007:00
Klockan är sju.(07:00) Son las siete (en punto).         Son las siete de la mañana / madrugada.
Klockan är halv åtta.(07:30) Son las siete y media.            Son las siete y media de la mañana / madrugada.
  
08:0008:00
Klockan är åtta.(08:00) Son las ocho (en punto).         Son las ocho de la mañana.
Klockan är halv nio.(08:30) Son las ocho y media.            Son las ocho y media de la mañana.
Klockan är kvart i nio.(08:45) Son las nueve menos cuarto.   Son las nueve menos cuarto de la mañana.
  
09:0009:00
Klockan är nio.(09:00) Son las nueve (en punto).        Son las nueve de la mañana.
Klockan är halv tio.(09:30) Son las nueve y media.           Son las nueve y media de la mañana.
  
10:0010:00
Klockan är tio.(10:00) Son las diez ( en punto).         Son las diez de la mañana.
Klockan är halv elva.(10:30) Son las diez y media.             Son las diez y media de la mañana.
Klockan är fem i elva.(10:55) Son las once menos cinco.     Son las once menos cinco de la mañana.
  
11:0011:00
Klockan är elva.(11:00) Son las once (en punto).        Son las once de la mañana.
Klockan är halv tolv (på dagen).(11:30) Son las once y media.           Son las once y media de la mañana.
  
12:0012:00
Klockan är tolv (på dagen).(12:00) Son las doce  (en punto). Son las doce del mediodía / de la mañana. Es mediodía
Klockan är kvart över tolv.(12:15) Son las doce y cuarto. (Son las doce y cuarto del mediodía / de la mañana.)
  
13:0013:00
Klockan är tretton (ett på dagen).(13:00) Son las trece horas.  Es la una.  (Es la una de la tarde.)
  
14:0014:00
Klockan är fjorton (två på dagen).(14:00) Son las catorce horas.  Son las dos. Son las dos de la tarde
  
15:0015:00
Klockan är femton (tre på dagen).(15:00) Son las quince horas. Son las tres.  Son las tres de la tarde.
  
16:0016:00
Klockan är sexton (fyra på dagen).(16:00) Son las dieciseis horas. Son las cuatro.  Son las cuatro de la tarde.
  
17:0017:00
Klockan är sjutton (fem på dagen).(17:00) Son las diecisiete horas. Son las cinco. Son las cinco de la tarde.
  
18:0018:00
Klockan är aderton (sex på kvällen).(18:00) Son las dieciocho horas. Son las seis. Son las seis de la tarde.
  
19:0019:00
Klockan är nitton (sju på kvällen).(19:00) Son las diecinueve horas. Son las siete. Son las siete de la tarde
  
20:0020:00
Klockan är tjugo (åtta på kvällen).(20:00) Son las veinte horas. Son las ocho.  Son las ocho de la tarde / noche.
  
21:0021:00
Klockan är tjugoett (nio på kvällen).(21:00) Son las veintiuna horas. Son las nueve.  Son las nueve de la tarde / noche.
  
22:0022:00
Klockan är tjugotvå (tio på kvällen).(22:00) Son las veintidós horas.  Son las diez. Son las diez de la noche.
  
23:0023:00
Klockan är tjugotre (elva på kvällen).(23:00) Son las veintitres horas. Son las once. Son las once de la noche.
  
00:0000:00
Klockan är tolv på natten. Klockan är noll. Det är midnatt.(00:00) Son las veinticuatro horas en punto. Son las doce. Son las doce de la noche.  Es medianoche.
Klockan är tio över midnatt.(00:10) Pasan diez minutos de medianoche.
  
  
Jag går dit vid midnatt / vid midnattstiden.Iré alli sobre la medianoche.  Iré a la medianoche.  Voy a medianoche.
Museet är öppet åtta timmar från tio till aderton.El museo está abierto ocho horas; desde las ocho (8) hasta las seis de la tarde.
Kaféet öppnar klockan nio.La cafetería abre a las nueve en punto.
Hur länge tar det?¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto durará?  ¿Cuánto va a durar?
Det tar tio (10) minuter.Tardará diez (10) minutos.
Med bussen tar det ungefär 45 minuter.En autobús tardará aproximadamente 45 minutos.
Det tog bara två (2) minuter och sexton (16) sekunder.Solo duró dos (2) minutos y dieciseis (16) segundos.
Vi slutar om tio (10) minuter.Acabaremos dentro de diez (10) minutos.
Vi slutade efter tio (10) minuter.Acabamos hace diez (10) minutos.
Vi gick och shoppade i tre timmar.Fuimos de compras durante tres horas.  Estuvimos tres horas de compras.
Ska vi träffas kvart (femton minuter) före tolv (före middag)?¿Nos vemos  a las doce menos cuarto? ¿Nos encontramos un cuarto antes de mediodía?
Vi ska träffas om en halv timme!¡Nos vemos dentro de media hora!    ¡En media hora nos vemos!

 

Study Room