Land & Nationalitet :: País & Nacionalidad
 
 
Hemland País
Varifrån är du?¿De dónde eres tú? / ¿Tú de dónde eres?
Varifrån är ni?¿De dónde sois vosotros? / ¿Vosotros de dónde sois?
Varifrån är Ni?¿De dónde es usted?  / ¿Usted de dónde es?
Varifrån är han?¿De dónde es él?   /  ¿Él de dónde es?
Varifrån kommer du?¿De dónde vienes tú?  / ¿Tú de dónde vienes?
Varifrån kommer ni?¿De dónde venís vosotros? / ¿Vosotros de dónde venís?
Varifrån kommer Ni?¿De dónde vienen ustedes?  / ¿Ustedes de dónde vienen?
Varifrån kommer han?¿De dónde viene él?  / ¿Él de dónde viene?
Från vilket område kommer du (ni)?¿De qué región / parte sois vosotros?
I vilket område bor du (ni) i Kanada?¿De qué territorio / parte de Canadá es usted?
Är du härifrån?¿Tú eres de aquí?  / ¿Eres de aquí tú?
Är ni härifrån?¿Es usted de aquí?¿Son ustedes de aquí?¿Sois vosotros de aquí?
Kommer du/ni från Paris?¿Eres / vienes de París?¿Es / Viene usted de París?¿Sois / venís vosotros de París?
Ja, jag kommer (är) från Paris.Sí, soy de París.     Sí, vengo de París.
Nej, jag kommer inte från Paris, jag kommer från Marseille.No, no soy de París, soy de Marsella
Jag kommer från Belgien och (jag) talar franska.Soy / Vengo de Bélgica y hablo francés.
Jag kommer från Peking, Kina.Soy / Vengo de Pekín, China.
Jag kommer från Madrid.Soy / Vengo de Madrid.
Han / Hon kommer från Finland.Èl / Ella viene de Finlandia.
Var är du född?¿Dónde naciste?
Var är Ni född?¿Dónde nació usted? ¿Dónde nacísteis vosotros?
  
Har ni varit….?¿Ha estado en …?
Är det första gången ni är i Sydafrika?¿Es vuestra primera visita a Suráfrica / Sudáfrica / África del Sur? 
Jag är i Israel för andra gången.Es mi segunda visita a Israel.
Har Ni varit i Schweiz?¿Ha estado usted en Suiza? ¿Habeis estado (vosotros) en Suiza?
Har Ni någonsin varit i Schweiz?¿Ha estado usted alguna vez en Suiza?¿Habeis estado (vosotros) alguna vez en Suiza?
Har någon besökt Bali?¿Alguien  ( de vosotros ) ha estado en Balí?
Vi har besökt Schweiz.Nosotros hemos estado en Suiza
Han/Hon har inte varit i Finland.Él /Ella no ha estado en Finlandia.
Jag skulle vilja resa till Frankrike.Me gustaría viajar a Francia.
Jag skulle vilja resa till Goa.Quisiera / Desearía / Me gustaría ir a Goa.
  
NationaliteterNacionalidades
Vad är din nationalitet?¿Cuál es tu nacionalidad? ¿De qué nacionalidad eres?
Vad är Er nationalitet?¿Cuál es su nacionalidad? ¿Cuál es vuestra nacionalidad?
Är Ni (du) fransk?¿Es usted francés? ¿Vosotros sois franceses? 
Nej, jag är spansk.No, soy español
Jag är fransk, men jag bor i Italien.Yo soy francés, pero vivo en Italia.
Jag är inte engelsk.Yo no soy inglés. / Yo no soy inglesa.
Maria bor i Spanien, men hon är inte spansk.María vive en España, pero (ella) no es española.
Jag är finsk.Yo soy finlandés / finlandesa. Soy finés / finesa (aborigen de Finlandia).
  
Administration / FörvaltningGobierno. Administración
Hon är Belgiens drottning.Ella es la Reina de Bélgica.
Han är Sveriges kung.Él es el Rey de Suecia.
Vem är republikens president?¿Quien es el presidente de la república? 
Vem är Italiens premiärminister?¿Quién es el primer ministro italiano? 
Var är Frankrikes konsulat?¿Dónde está el Consulado de Francia? 
Sveriges konsulat är där.La embajada sueca está allí.
  
HuvudstadCapital
Englands (Stor-Britanniens) huvudstad är London.La capital de Inglaterra (Gran Bretaña) es Londres.
Paris är Frankrikes huvudstad.París es la capital de Francia.
  
FlaggaBandera
Sveriges flagga är blå och gul.La bandera de Suecia (sueca) es azul y amarilla.

 

Study Room