Familj & Vänner :: Familie & Freunde
Familj Familie
Berätta om din familj!Erzähle mir von deiner Familie!
Var är din familj?Wo ist deine (Ihre) Familie?
Det här är min familj.Das ist meine Familie.
  
FöräldrarEltern
Jag är här med mina föraldrar.Ich bin hier mit meinen Eltern.
Mina föräldrar är där.Meine Eltern sind dort.
Det här är min mamma.Das ist meine Mutter.
Det här är min pappa.Das ist mein Vater.
Min pappa heter John. Min pappas namn är John.Der Name meines Vaters ist John. Mein Vater heißt John.
Är din mamma här?Ist deine Mutter da?
Jag är styvfar.Ich bin ein Stiefvater.
Jag är styvmor.Ich bin eine Stiefmutter.
Vad heter dina föräldrar?Wie heißen deine Eltern?
  
Morföräldrar – FarföräldrarGroßeltern
Besöker du ofta dina morföräldrar (farföräldrar)?Besuchst du oft deine Großeltern?
Min morfar (farfar) och mormor (farmor) bor bredvid oss.Mein Großvater und meine Großmutter wohnen in unserer Nähe.
  
Äkta par och äktenskapEhegatten und Ehe
Är du ogift eller gift?Bist du ledig oder verheiratet?
Jag är ogift.Ich bin ledig. Ich bin Single.
Jag är ännu ogift.Ich bin noch ledig.
Är han ännu ogift?Ist er (sie) noch ledig? 
Dom är inte ännu gifta.Sie sind noch nicht verheiratet.
Jack förlovade sig med sin fästmö (brud) förra hösten.Jack verlobte sich mit seiner Braut letzten Herbst.
Jag ska gifta mig i juni.Ich werde im Juni heiraten.
Hon bor tillsammans med sin fästman John.Sie wohnt mit ihrem Bräutigam John zusammen.
Det här är min fru (hustru), Maria.Das ist meine Frau (Ehegattin, Gattin), Maria.
Det här är min man, John.Das ist mein Mann (Ehemann, Gatte), John.
Jag och min make (min äkta man) är på bröllopsresa.Ich und mein Ehemann sind auf Hochzeitsreise.
Vi hade riktigt trevligt på vår bröllopsresa.Wir hatten eine herrliche (großartige, wirklich schöne) Hochzeitsreise.
Min fru och jag (själv) kommer från Valencia.Meine Frau und ich selbst sind aus Valencia.
Min fru kommer senare.Meine Frau kommt später.
Är du gift?Bist du verheiratet?
Är Ni gift?Sind Sie verheiratet?
Jag är gift.Ich bin verheiratet.
Jag är inte gift.Ich bin nicht verheiratet.
Min äktenskap är lycklig.Meine Ehe ist glücklich.
Är han skild? Har han skilt sig?Ist er geschieden?
Hon är skild.Sie ist geschieden.
Jag bor skilt.Ich lebe getrennt.
Min make och jag bor åtskilda (lever i hemskillnad).Mein Ehepartner und ich leben getrennt.
Min äktenskap är över.Meine Ehe ist vorbei.
Jag är gift på nytt.Ich bin wieder verheiratet.
Jag har barn från min första äktenskap.Ich habe Kinder aus meiner ersten Ehe.
Han är min ex-make.Er ist mein Ex-Mann (Ex-Gatte).
Jag är änka.Ich bin Witwe.
Jag är änkling.Ich bin Witwer.
  
Bo tillsammansZusammenleben
Bor ni tillsammans?Wohnt ihr zusammen?
Han bor med mig.Er / Sie wohnt bei mir.
Vi bor tillsammans.Wir wohnen zusammen.
Hon bor tillsammans med sin pojkvän.Sie wohnt mit ihrem Freund zusammen.
Det här är min partner (livskamrat).Das ist mein Lebensgefährte (Partner).
Det här är min partner (livskamrat).Das ist meine Lebensgefährtin.
  
SyskonGeschwister
Har du systrar eller bröder?Hast du Schwestern oder Brüder?
Hur många bröder har du?Wieviele Brüder hast du?
Hurdana är dina bröder och systrar?Wie sind deine Brüder und Schwestern?
Vad heter din syster?Wie heißt deine Schwester?
Min bror heter John.Mein Bruder heißt John.
Det här är min bror.Das ist mein Bruder.
Han är min bror.Er ist mein Bruder.
Det här är min syster.Das ist meine Schwester.
Hon är min syster.Sie ist meine Schwester.
Hur gammal är din syster?Wie alt ist deine Schwester?
Jag har en bror.Ich habe einen Bruder.
Jag har ingen bror.Ich habe keinen Bruder.
Jag har en syster.Ich habe eine Schwester.
Jag har ingen syster.Ich habe keine Schwester.
Min syster är där.Meine Schwester ist dort.
Jag har en halvsyster.Ich habe eine Stiefschwester.
Jag har en halvbror.Ich habe einen Stiefbruder.
Jag är sjutton (17 år gammal) och min bror är elva (11 år gammal).Ich bin siebzehn (17) und mein Bruder ist elf (11).
  
BarnKinder
Har du barn?Hast du Kinder?
Har Ni barn?Haben Sie Kinder?
Har Ni barnbarn?Haben Sie Enkel?
Hur många barn har du?Wieviele Kinder hast du?
Hur många barn har Ni?Wieviele Kinder haben Sie?
Hur gamla är dina barn?Wie alt sind deine Kinder?
Hur gammal är din (Er) son?Wie alt ist dein Sohn (Ihr Sohn)?
Hur gammal är din (Er) dotter?Wie alt ist deine Tochter (Ihre Tochter)?
Jag har en pojke (en son).Ich habe einen Sohn.
Jag har en 12-årig dotter.Ich habe eine 12-jährige Tochter.
Vi har två barn.Wir haben zwei (2) Kinder.
De har två döttrar.Wir haben zwei (2) Töchter.
Mina barn är tio (10) och sju (7) år gamla.Meine Kinder sind zehn (10) und sieben (7) Jahre alt.
Mina barn är redan vuxna.Meine Kinder sind schon erwachsen.
Jag behöver en barnvakt till min barn.Ich brauche einen Babysitter für mein Kind.
Det här är min son John.Das ist mein Sohn John.
Det här är min dotter Maria.Das ist meine Tochter Maria.
Hon har en liten dotter.Sie hat eine kleine Tochter.
Vår sons barnträdgård är nära vårt hem.Der Kindergarten unseres Sohns ist bei uns in der Nähe.
Min dotter är född den sjunde maj.Meine Tochter ist am siebten Mai geboren.
Han är det enda barnet.Er ist ein Einzelkind.
Jag skulle vilja ha en baby.Ich möchte gern ein Kind / Baby bekommen.
Finns det en lekplats för barn?Gibt es ein Spielzimmer für Kinder?
Det finns en stor lekplan nära stranden.In Strandnähe ist ein großer Spielplatz.
  
SläktingarVerwandte
Vi är kusiner.Wir sind Kusinen / Vettern.
Jag har inga kusiner.Ich habe keine Kusinen /Vettern.
Min moster/faster är där.Meine Tante ist dort.
Min farbror ska gifta sig nästa sommar.Mein Onkel wird nächsten Sommer heiraten.
Han är min morbror.Er ist mein Onkel. 
Maria är min svärmor och Miguel är min svärfar.Maria ist meine Schwiegermutter und Miguel mein Schwiegervater.
Är hon din sonhustru (svärdotter)?Ist sie deine Schwiegertochter?
Han är en bra svärson.Er ist ein guter Schwiegersohn.
Hon är min svägerska.Sie ist meine Schwägerin.
Han är min svåger.Er ist mein Schwager.
Vem är dina faddrar (gudföräldrar)?Wer sind deine Paten?
Han är mitt enda fadderbarn (…gudson / guddotter).Er ist mein einziges Patenkind.
Maria är min gudmor.Maria ist meine Patentante.
Tyckte du om Gudfar -filmer?Mochtest du die Filme vom Patenonkel?
  
  
Vänner och bekantaFreunde und Bekanntschaften
Jag är ensam, mina vänner gick redan tillbaks till hotellet.Ich bin allein. Meine Freunde sind schon ins Hotel zurück.
Det här är min pojkvän (vän).Das ist mein Freund.
Det här är min flickvän (väninna).Das ist meine Freundin.
Har du en pojkvän?Hast du einen Freund?
Har du en flickvän?Hast du eine Freundin?
Jag älskar min pojkvän.Ich liebe meinen Freund.
Jag älskar min flickvän.Ich liebe meine Freundin.
Jag har ingen flickvän för tillfället.Ich habe zur Zeit keine Freundin.
John är min granne.John ist mein Nachbar.
Har ni trevliga grannar?Haben Sie nette Nachbarn?
Är John din barndomsvän?Ist John ein Freund aus deiner Kindheit? 
Maria är min barndomsvän.Maria ist eine Freundin aus meiner Kindheit.
Han är min kollega.Er ist mein Arbeitskollege.
Hon är min kollega.Sie ist meine Arbeitskollegin.
Han är min skolkamrat.Er ist mein Schulkamerad.

 

Study Room